IT Novatronikc

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Wielu z nas nie wyodrębnia pojęć odszkodowania oraz zadośćuczynienia, a nie są to względem prawa równoważne pojęcia. Odszkodowania powypadkowe wedle polskiego prawa cywilnego to świadczenia mające na celu wyrównanie szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie ma na celu rekompensatę szkody niemajątkowej tzw. krzywdy. Należałoby również nadmienić, że zadośćuczynienie jest świadczeniem o charakterze jednorazowym, pieniężnym, fakultatywnym oraz osobistym. Prawo cywilne porusza, że pokrzywdzony ma możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie od uprzedniego uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia, które powstały na skutek czynu niedozwolonego popełnionego przez osobę trzecią. Nie występuje jednakże konieczność, aby uszczerbek na zdrowiu był trwały. Może to mieć jednak znaczny wpływ na wartość tego zadośćuczynienia, w wielu przypadkach podniesie jego rozmiar niż w przypadku periodycznego uszczerbku. Zadośćuczynienie powinno uwzględniać poniesione krzywdy nie tylko fizyczne, lecz także psychiczne. Równocześnie należy pamiętać, że poszkodowanemu jest wypłacane jednorazowe zadośćuczynienie pomimo doznania zarówno krzywd fizycznych jak i psychicznych.

Rower zamiast auta zastępczego

W współczesnych czasach jeszcze częściej reklamuje się zdrowy styl życia, który oparty jest na aktywnym sposobie spędzania czasu np. przejażdżkę na rowerze. Pomysł ten podłapało towarzystwo ubezpieczeniowe PZU, które zaproponowało swoim kontrahentom mającym polisę Assistance rower zamiast auta zastępczego w przypadku straty komunikacyjnej. Pomysł jest o tyle nowatorski, że klient zamiast auta zastępczego na kilka dni otrzymuje rower na własność, który może mu służyć latami. Projekt ma jednak dwie istotne wady, które mogą zrujnować cały pomysł. Pierwsza to brak właściwej czy bardzo średnia jakość infrastruktury rowerowej w polskich miastach nawet tych dużych jak Kraków albo Warszawa. Drugi to stan powietrza w niektórych miejscowościach, który efektywnie utrudnia przebywanie na „świeżym” powietrzu. Warto natomiast pamiętać, że auta zastępcze należą się każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym z OC sprawcy, jeśli pojazd jest niezbędny do właściwego funkcjonowania, a pokrzywdzony ma jedynie jeden samochód.

Na jaki czas auto zastępcze?

Każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się samochód zastępczy, jeżeli jest on potrzebny do prawidłowego funkcjonowania, niezależnie od tego czy będzie on przekazany na cele prywatne czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą np. szkoła jazdy. Mnóstwo towarzystw ubezpieczeniowych próbuje omijać obowiązek zwrotu kosztów za wynajmowany pojazd. Na jaki okres pokrzywdzony może dostać pojazd zastępczy? W przypadku szkody częściowej na czas rzeczywistego czasu naprawy, natomiast sporo towarzystw stara się zmniejszyć okres naprawy, który w wielu przypadkach ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. W przypadku szkody całkowitej poszkodowany może dostać zwrot za wynajem samochodu za okres, w którym dopuszczalne jest kupienie przez niego pojazdu o podobnej wartości co zepsuty. Jednak nie dłużej aniżeli do dnia zapłaty odszkodowania. Auto zastępcze z OC sprawcy czasami niełatwo uzyskać samemu dlatego należałoby zwrócić się do odpowiedniej kancelarii odszkodowawczej, która zajmie się tym problemem.

Odszkodowanie za dziurę w jezdni

Okres zimy to moment ośnieżonych, oblodzonych chodników oraz dziur powstałych na jezdni ze względu na zmianę temperatur. Zarządcy dróg oraz chodników powinni dbać o nie w sposób właściwy. Do zadań zarządu należy prowadzenie w odpowiednim stanie technicznym nawierzchni oraz chodników, przeciwdziałanie niszczeniu dróg, realizowania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, a dodatkowo wykonania systematycznych kontroli stanu dróg oraz obiektów mostowych. W okresie zimowym jednak zapewnienie bezpieczeństwa nie jest prawdopodobne przez cały czas więc również nie zawsze możemy dochodzić swoich racji, w towarzystwie ubezpieczeniowym w związku ze szkodą. Dodatkowo należy zdawać sobie sprawę, że do zaistnienia winy muszą nastąpić pewne przesłanki. Po pierwsze musi wystąpić szkoda (tj. nadwyrężenie felgi w samochodzie bądź złamanie ręki, w skutek poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku). Po drugie musi zajść niedbalstwo na skutek którego powstała strata, tj. w wyniku zaniedbań zarządcy powstał ubytek w jezdni bądź chodnik jest nieodśnieżony. Po trzecie musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą a zaniedbaniem, jak zniszczenie felgi w samochodzie ze względu na wjechanie w dziurę. Odszkodowanie za dziurę w jezdni może być wypłacone dopiero jeśli zaistnieją wszystkie trzy jednocześnie.

Biuro odszkodowań – jak wybrać

W sporach z towarzystwem ubezpieczeniowym niezmiernie często pokrzywdzony się poddaje gdyż nie widzi innego wyjścia z sytuacji. Sporo z nas nie ma odpowiedniej wiedzy z zakresu prawa, by móc indywidualnie walczyć o właściwe odszkodowanie. Dlatego tak istotne jest wyszukanie odpowiedniej kancelarii odszkodowawczej, która może pomóc nam zlikwidować problem. Czym kierować się podczas jej wyboru? Ponieważ na rynku jest dużo kancelarii odszkodowawczych w pierwszej chwili nie wiemy czym mamy się kierować. Najistotniejszy jest profesjonalizm i obecność wykwalikowanych pracowników w dziale prawnym. Niezmiernie znaczące jest żeby kancelaria miała szansę reprezentowania swoich klientów przed sądem, a nie jedynie wysłała do sądu odwołanie. Do jakiejkolwiek sprawy pracownicy kancelarii powinni podchodzić indywidualnie, uważnie ustalić prawidłowość dokumentów, zgodność zapisów, zamieszczonych w pismach od towarzystwa ubezpieczeniowego, z prawem. Biuro odszkodowań powinno działać rzetelnie, mieć bogate doświadczenie i profesjonalny zespół pracowników.

Ubezpieczenie od działań wojennych

Ostatnie wydarzenia na arenie globalnej, połączone z konfliktami pomiędzy Rosją, a krajami na bliskim wschodzie wywołują wątpliwości co do bezpieczeństwa oraz wskazują na coraz większe prawdopodobieństwo zaostrzeniem konfliktów. Zachodzi pytanie czy można zabezpieczyć się od wojny? Jest ona określana jako wydarzenie przypadkowe, od którego ubezpieczony jest niezależny jak klęski żywiołowe tj. pożar, powódź, nawałnica. Towarzystwa ubezpieczeniowe jednakże zastrzegają, że mogą zagwarantować ochronę ubezpieczonemu na wypadek działań zbrojnych, jednak tylko w przypadku gdy sytuacja wystąpi za granicą, a ponadto wydarzy się to na lotnisku, w sklepie albo innym miejscu, które postrzegane było za bezpieczne. Ubezpieczony nie może brać udział w marszach, paradach albo innych wydarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na jego bezpieczeństwo. W takim przypadku może wystąpić odmowa odszkodowania. Co w przypadku jeżeli wojska obcego państwa wkroczą do Polski? Towarzystwa ubezpieczeniowe jednomyślnie przyznają, że nie ma szansy wyliczenia szkód, bowiem wojna jest zbyt nieprzewidywalna, nie da się określić czasu jej trwania ani wielkości zniszczeń.

Kluczyki w samochodzie a AC

Autocasco, odmiennie AC, jest nieobowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych jak samochody albo motory od wydarzeń przypadkowych. Ubezpieczenie ma na celu ochronę pojazdu przed zrujnowaniem pojazdu, jego kradzieżą czy naruszeniem. Wedle ogólnych warunków ubezpieczenia właściciel samochodu nie jest chroniony we wszystkich przypadkach. Bardzo często zdarza się, że ze względu na zaniechania ze strony posiadacza samochodu czy kierowcy odszkodowanie, w wyniku szkody, nie jest płacone. Wyjątkowo często jest to powiązane nawet z nieumyślnym zostawieniem kluczyków czy dokumentów w samochodzie. Jednak według wyroków Sądu Najwyższego istnieją pewne przesłanki, że mimo pozostawienia kluczyków w środku samochodu, pokrzywdzonemu należy się ubezpieczenie. Często jeśli zadbał on dostatecznie o ubezpieczenie pojazdu jak chroniony parking czy garaż. Należałoby wiedzieć że w wypadku jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia nam wydania odszkodowania oc bądź ac wcale nie jesteśmy na straconej pozycji. Wystarczy skontaktować się z wystarczającą kancelarią odszkodowawczą, która pomoże nam rozwiązać problem.

Likwidacja szkody – jak wygląda proces

Doświadczając wypadku nie zawsze wiemy jak wygląda proces kasacji szkody z oc sprawcy oraz osiągnięcia odszkodowania oc. W pierwszej kolejności należy sprawdzić wszystkie szczegóły zdarzenia. Jeżeli jednoznacznie wynika kto jest sprawcą wypadku, a jego uczestnicy nie są poszkodowani czy zabici wystarczy napisanie stosownego oświadczenia. Jednak w innym przypadku należy wezwać policję. Pokrzywdzony powinien zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma wykupioną polisę oc. Można to dokonać bezpośrednio w placówce lub w za pomocą formularzy internetowych. Warto pamiętać, że nie należy zabierać się za naprawę pojazdu przed wizytą rzeczoznawcy, który musi zweryfikować jakie poniesiono straty. W tym czasie mamy także szansę wyboru formy w jakiej planujemy osiągnąć pieniądze. Możemy uzyskać je wg kosztorysu i wykonać naprawę we własnym zakresie lub rozliczać się wg faktur za renowację samochodu. Naprawa we własnym zakresie jest rozwiązaniem sporo prostszym ponieważ nie musimy przedstawiać wszystkich dokumentów ubezpieczycielowi. Jesteśmy w stanie też osiągnąć wcześniej odszkodowanie.

Zakres ochrony OC

Każdy z nas ma obowiązek wykupić ubezpieczenie OC, chociaż nie każdy zadaje sobie pytanie jaki jest obszar ochrony tego ubezpieczenia. Sporo z nas po prostu idzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, wykupuje polisę i stara się żeby nie wyrządzić nikomu straty w obawie o swoje zniżki. Dużo agentów nie prezentuje pełnego zakresu ochrony ubezpieczenia OC, a jest to potrzebne nie tylko w wypadku jeżeli jesteśmy sprawcą szkody, lecz także jeżeli ulegniemy wypadkowi lub kolizji wywołanemu przez osobę trzecią. Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna każdego kierowcy, który sprawił szkodę jadąc samochodem, wychodząc z niego lub załadowując go. Co ważne szkoda związana z ruchem samochodu uwzględnia także szkodę powstałą wskutek parkowania bądź postoju auta. Sprawcą wypadku może być nie tylko właściciel auta, ale także np. złodziej jeśli samochód pozostanie kradziony. W tym przypadku ubezpieczyciel też odpowiada za zapłatę odszkodowania oc z polisy wykupionej przez posiadacza pojazdu.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie – różnice

Niemało z nas nie rozróżnia zadośćuczynienia od odszkodowania, a wedle polskich przepisów są to dwa diametralnie odmienne pojęcia. Zadośćuczynienie jest regulowane przez kodeks cywilny jako wyrównanie pieniężne szkody niemajątkowej. Pokrzywdzony w wypadku samochodowym może domagać się go w rezultacie zniszczenia ciała albo rozstroju zdrowia. Według zmian, dzięki którym nastąpiła aktualizacja kodeksu cywilnego zadośćuczynienia może domagać się dodatkowo rodzina poszkodowanego, który zmarł w wyniku wypadku albo rozstroju zdrowia powstałego w jego skutek. Odszkodowanie natomiast polega na kompensacji pieniężnej czy przywróceniu rzeczy do stanu sprzed szkody, przy czym wybór należy bezpośrednio do poszkodowanego. Należałoby nadmienić, że odszkodowania po wypadku mogą opłacać szkody, które rzeczywiście zostały poniesione jak również stracone korzyści, które poszkodowany mógłby otrzymać gdyby nie fakt, że szkoda została wyrządzona. Warto wiedzieć do kogo zwrócić się po pomoc jeżeli zamierzamy uzyskać odszkodowanie albo zadośćuczynienie. Prawidłowo umówić się z kancelarią odszkodowawczą, gdzie pomoże nam cały zespół profesjonalistów.